A- A A+

Pobierz program w PDF: 

Pobierz repertuar PL lang en

mam oko na kulturę 1

menu

Naszym celem jest propagowanie wzorców godnego, różnorodnego i aktywnego życia na emeryturze. Stwarzamy możliwość realizowania się w dziedzinach takich jak: muzyka, teatr, malarstwo, rysunek, literatura, poezja.  Naszą domeną jest praca sekcyjna, ze szczególnym ukierunkowaniem na działalność artystyczną.
Zapraszamy do:
 - zespołu wokalno-tanecznego ,,Wrzos”, 
-  kabaretu ,,Nie deptać”, 
- Salonu Pracy Twórczej, 
a także sekcji plastycznej, recytatorskiej, poetyckiej, brydżowej, recytatorskiej, gimnastycznej, nordic walking i innych.
Organizujemy bale, wycieczki, imprezy plenerowe, wyjazdowe warsztaty twórcze oraz kreatywny wypoczynek. Dzięki miejscom takim jak nasze można realizować różne pasje, czerpiąc ze źródła nieograniczonych inspiracji oraz można wymieniać doświadczenia. 

Dzielnicowy Klub Seniora ,,Ochota”, ul. Słupecka 4, 02-309 Warszawa, tel. 22 822 29 31 | janina.pytka @ oko.com.pl

facebook