Pobierz program w PDF: 

Pobierz repertuar PL lang en

mam oko na kulturę 1

menu

Misja Ośrodka Kultury Ochoty
Misją Ośrodka Kultury Ochoty jest kształtowanie świadomego, aktywnego odbiorcy kultury oraz wyrabianie w nim wrażliwości na sztukę. Misja realizowana jest poprzez codzienne, zaplanowane i jednocześnie bardzo różnorodne inicjatywy gwarantujące kulturę, sztukę i edukację kulturalną na wysokim poziomie.

Wizja Ośrodka Kultury Ochoty
Ośrodek Kultury Ochoty jest ważnym, cenionym i szanowanym miejscem zarówno w Polsce oraz w Europie. Dzięki wysokiej jakości projektom w zakresie kultury, sztuki i edukacji stanowi on rozpoznawalną markę na kulturalnej mapie Świata.
Jako nowoczesna, kreatywnie zarządzana instytucja Ośrodek Kultury Ochoty jest otwarty na współpracę z różnorodnymi środowiskami, zarówno lokalnymi jak i międzynarodowymi, powiązanymi z edukacją kulturalną i sztuką.

Twórcza i oryginalna dynamika działań wpisuje się w trendy związane z upowszechnianiem wysokiej jakości oferty kulturalnej. OKO organizuje koncerty w swoich trzech salach (OKO ul. Grójecka 75, Pawilon „Pod Okiem”, sala widowiskowa przy Radomskiej 13/21). Ma również sukcesy realizując imprezy plenerowe i koncerty na otwartej przestrzeni. Odbywa się to we współpracy Urząd Dzielnicy Ochoty.

Ośrodek Kultury Ochoty współpracuje z profesjonalnymi, pełnymi pasji ludźmi, którzy potrafią stworzyć niepowtarzalną, niekiedy intrygującą atmosferę, a swoją energią przyciągają odbiorców. Dzięki temu działa w nim ponad 200 sekcji i grup edukacji kulturalnej obejmujących swoją ofertą więcej niż dwa tysiące uczestników w wieku od 4 do 102 lat.

Jako instytucja realizująca swoją misję w kilku miejscach na mapie dzielnicy Ośrodek jest spójny wizualnie, a do odbiorców trafiają czytelne, jasne informacje. Przemyślana polityka wizerunkowa wpływa na postrzeganie Ośrodka Kultury Ochoty jako całości. Dzięki wielofunkcyjnym przestrzeniom możliwa jest realizacja zarówno działań twórczych i edukacyjnych jak również ekspozycja wystaw, organizacja koncertów, konkursów, imprez plenerowych. Bardzo istotne są działania promocyjne prowadzone przez internet. Pozwalają one na regularne i zaplanowane docieranie z informacją do dużej ilości mieszkańców oraz wzmacniają wizerunek i rozpoznawalność marki.

Odbiorcy traktują Ośrodek Kultury Ochoty jako ważny element własnego rozwoju i życia kulturalnego.

Główne Cele Strategiczne OKO w tatach 2017 - 2021:

  1. Zwiększenie uczestnictwa w programach edukacyjnych i koncertowych Ośrodka Kultury Ochoty, jak też pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Ochoty i całej Warszawy.
  2. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, służące upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Ochoty i całej Warszawy.
  3. Poprawa dostępności infrastruktury kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.
  4. Zbudowanie marki Ośrodka Kultury Ochoty, jako liczącego się i efektywnie zarządzanego miejsca na kulturalnej mapie Miasta Stołecznego Warszawy.

facebook

X

Right Click

No right click