A- A A+

Pobierz program w PDF: 

Pobierz repertuar PL lang en

mam oko na kulturę 1

menu

Autor i koordynator projektu: Witold Dzięciołowski
Realizacja: Rada i Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Ośrodek Kultury Ochoty

Projekt realizowany na terenie dzielnicy od 2001 roku organizacyjnie i finansowo wspiera grupy środowiskowe, placówki kultury, oświaty, sportu z terenu Dzielnicy Ochota w Warszawie, zainteresowanych współpracą z Ukrainą (w tym organizacjami i placówkami mniejszości polskiej).

Projekt przypomina kresową/wschodnią historię Polski oraz zwraca uwagę na współczesne problemy niepodległej Ukrainy, często pozostające poza naszą świadomością, uwrażliwia na kwestie kresowości, granic, niepodległości i samostanowienia. Jego cele to: poznawanie i upowszechnianie wiedzy o przeszłości wschodnich sąsiadów Polski oraz o ich współczesnym życiu i problemach, zwrócenie uwagi na rolę Kresów w historii i kulturze Polski, a także nawiązywanie współpracy z ukraińskimi placówkami kultury, oświaty i sportu oraz organizacjami skupiającymi mniejszość polską na Ukrainie.

KONTAKT
Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75, Warszawa
tel. 22 822 48 70
mail: oko@oko.com.pl

facebook