A- A A+

Pobierz program w PDF: 

Pobierz repertuar PL lang en

mam oko na kulturę 1

menu

Care & Culture

 

http://careculture.nl/en/

CC poster

Sztuka, kultura i opieka – proces, w który włączyliśmy się wspólnie z innymi instytucjami kultury ze czterech różnych krajów europejskich. Oto nasi partnerzy:
Care and Culture – Holandia (koordynator),
Parole par Image – Francja
Aydin Egitim ve Genclik Dernegi – Turcja
Psychogeriatrisch Centrum Arcus – Belgia


Spotkania i festiwale zorganizowane w ramach partnerstwa były inspirującymi wymianami kulturalnymi. Partnerzy śledzili lokalne projekty rozwijane i koordynowane w każdym kraju, komentując zakorzenione wpływy, pozytywne i silne strony podejścia, a także mniej pozytywne czy słabsze punkty. Dzięki momentom wymiany w ramach partnerstwa Care and Culture stworzyliśmy możliwości, wyzwania oraz platformę dla refleksji i upowszechniania na poziomie lokalnym i europejskim. Partnerstwo zapewnia jakość działań.Jednym z osiągniętych przez nas rezultatów jest lepszy wgląd i zrozumienie. Możemy wypunktować i opisać odmienne punkty wyjścia pracy każdego z partnerów. Biorąc pod uwagę odmienne wartości i środowiska, dochodzimy do wniosku, że sytuacje, w których działamy, są specyficzne dla każdego z nas i różnią się od siebie. Podsumowując, pod słowem „care/opieka” rozumiemy: pracę kulturalną, która skupia się na zdrowiu uczestnika. Te projekty realizowane są w domach opieki dla osób, które cierpią na demencję oraz psychosomatyczne problemy geriatryczne. Osoby te często żyją w izolacji i wymagają opieki medycznej. Pod pojęciem „culture/kultura” rozumiemy: pielęgnowanie naszego dziedzictwa, działania kulturalne, artystyczne i kreatywne. Pod pojęciem „seniors/seniorzy” rozumiemy: kruche starsze osoby, najczęściej żyjące samodzielnie w mniejszej lub większej izolacji. Oferując im (nasze) działania kulturalne, stwarzamy im możliwość prowadzenia aktywnego życia kulturalnego i społecznego.

 

DSC3161


Nasze partnerstwo to początek ciągłego i postępującego procesu roboczego, w ramach którego udało nam się osiągnąć wymianę kulturalną i artystyczną między partnerami, facylitatorami artystycznymi [realizując projekt i wymieniając opiniami, zgodziliśmy się, że do specyfiki pracy bardziej pasuje słowo „facylitator” niż „instruktor”] oraz społecznością, w której żyją uczestnicy. Rozwinęliśmy metodę kolektywnego procesu uczenia się oraz stworzyliśmy inkluzywną atmosferę pracy. Pozytywna informacja zwrotna od personelu medycznego i opiekuńczego w każdej z instytucji partnerskich przyczynił się do wzrostu pewności siebie uczestników. Pomogliśmy bezbronnym i wrażliwym osobom odnaleźć drogę do siebie, rozpoznać własne możliwości i umiejętności. Realizowane działania podbudowują poczucie własnej wartości i godności, pacjent staje się dzięki nim artystą, a psychologiczny problem – siłą.
Partnerstwo pokazało nam, jak istotna jest strukturalna implementacja naszych działań w usługi opiekuńcze. Strukturalne implementacja możliwa jest wówczas, gdy domy opieki otwierają się na warsztaty oraz działania artystyczne i kreatywne z facylitatorami artystycznymi, jak również na współpracę z lokalnymi i międzynarodowymi sieciami: organizacjami, projektami, grupami, woluntariuszami i dziećmi, aby organizować działania i spotkania międzypokoleniowe. Wierzymy, że partnerstwo Care and Culture to dobry przykład, jak włączać i integrować marginalizowane grupy w codzienne życie społeczeństwa. Sprzyjając aktywnej partycypacji seniorów, wykazaliśmy, że nadal stanowią oni bardzo aktywną część naszego społeczeństwa. Z pomocą profesjonalnych artystów i facylitatorów artystycznych seniorzy mogą uczestniczyć oraz współtworzyć wydarzenia artystyczne. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w ciągu ostatnich dwóch lat możemy wspierać inne organizacje, które chciałaby się zaangażować w podobne projekty. Chodzi tu nie tylko o organizacje, które mogłyby skorzystać z wypracowanych przez nas wniosków, ale także wspólnoty, grupy, wolontariuszy, instytucje i inne, które chciałyby być częścią aktywnego społeczeństwa. Idee, motywacje i proces uczenia się rozwinięte w ramach naszego partnerstwa mogą posłużyć pomocą dla jakiejkolwiek grupy docelowej, aby stworzyć głębsze powiązania ze społecznością, w której żyją.


Co czyni naszą inicjatywę szczególną, to doświadczenie, że trwała modyfikacja, która sprzyja integrującej pracy kreatywnej w strukturach służących kruchym starszym osobom (w tym starszym osobom cierpiącym na demencję lub inne problemy fizyczne lub psychiczne), jest bardziej efektywna, gdy projekt obejmuje całą sieć i gdy sprzyja mu cała społeczność. Podejście „know-how”, wzbogacane inicjatywami każdego z partnerów, stymulowane było artystyczną ekspresją i sztukami performatywnymi. Jest to innowacyjne podejście w projektach, w których rozwijane są nowe relacje, nowe znaczenia, nowe własności i zastosowania umiejętności. Nasze projekty i ich wpływ stanowią podstawę dla budowania ekscytującego, radosnego i pełnego pasji środowiska oraz nowego, integrującego społeczeństwa.


Oto dłuższa relacja filmowa z naszych działań przeprowadzonych wspólnie z seniorami w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami":Projekt finansowany z Programu Grundtvig:

logo

facebook