Deklaracja dostępności – Ośrodek Kultury Ochoty OKO

Deklaracja dostępności

Ośrodek Kultury Ochoty zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej  www.oko.com.pl

Data publikacji strony internetowej:  2023-08-01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Martyny Owczarek, mailowo: martyna.owczarek@oko.com.pl lub telefonicznie +48 512451842

W zgłoszeniu podaj:

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić  skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.  Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa

Wejście główne znajduje się przy ulicy Grójeckiej. Aby wejść do budynku trzeba pokonać jeden stopień schodów. Przy drzwiach znajduje się dzwonek.  Osoby poruszające się na wózkach mogą wejść do budynku korzystając z jego tylnego wejścia. Konieczne jest pokonanie jednego stopnia schodów. W dotarciu do recepcji- znajdującej się na wysokim parterze budynku – pomoże zainstalowane przy schodach krzesełko wyciągowe.  Przy obsłudze krzesła konieczne jest wsparcie asystenta. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. 

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na  wysokim parterze.       W budynku nie ma windy.

W budynku znajduje się wizualna informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost recepcji/kasy .

Recepcja/ kasa jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

Na wszystkich drzwiach w budynku umieszczono tabliczki z pismem Braille’a.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce znajduje się w publicznej płatnej strefie parkowania. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem  przewodnikiem.

dojazd komunikacją miejską:

przystanek Bitwy Warszawskiej 1920 [położony ok. 50 metrów od wejścia do budynku]

tramwaj 7,9,15 -> przystanek Bitwy Warszawskiej 02

autobus 167,191, 521 -> przystanek Bitwy Warszawskiej 01

Pawilon “Pod Okiem”,  ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa

Wejście główne znajduje się przy ulicy Grójeckiej. Wejście do budynku jest możliwe z poziomu chodnika. Wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przestrzeń Galerii pozbawiona barier poziomych i pionowych. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

dojazd komunikacją miejską:

przystanek Bitwy Warszawskiej 1920 [położony ok. 50 metrów od wejścia do budynku]

tramwaj 7,9,15  ->przystanek Bitwy Warszawskiej 02

autobus 167,191,521 -> przystanek Bitwy Warszawskiej 02

Miejsce Aktywności Lokalnej MAL Grójecka 109|Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 109 02-120 Warszawa

Wejście główne znajduje się przy ulicy Grójeckiej. Wejście do budynku jest możliwe z poziomu chodnika. Wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przestrzeń MAL jest pozbawiona barier poziomych i pionowych. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Na wszystkich drzwiach w budynku umieszczono tabliczki z pismem Braille’a.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

dojazd komunikacją miejską

przystanek Dickensa [ położony w odległości ok. 70 metrów od wejścia do budynku]

tramwaj 7,9,15 ->przystanek Dickensa 04

autobus 128,186,414 ->przystanek Dickensa 06

Sala widowiskowa OKO, ul.  Radomska 13/21, 02-323 Warszawa

Wejście do sali widowiskowej to wejście numer 2 do budynku. Sala widowiskowa znajduje się w piwnicy budynku, zejście po kilku ciągach schodów. Przy schodach zamontowana poręcz. Istnieje możliwość skorzystania z wyjścia ewakuacyjnego przez osoby poruszające się na wózkach. Wejście to jest wyposażone w stromą pochylnię. Osoby z niepełnosprawnością ruchową, chcąc udać się do recepcji, szatni, czy toalety (toaleta jest  niedostępna dla osób poruszających się na wózkach) muszą pokonać 2 stopnie schodów.

W  budynku znajduje się wizualna informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń.  Sala widowiskowa jest wyposażona w pętlę indukcyjną. Recepcja/ kasa wyposażona jest w pętlę indukcyjną.

Do budynku można wejść z psem asystującym. W pobliżu sali widowiskowej dostępne oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Magazyn Sztuk | Pracownia Ośrodka Kultury Ochoty, ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa

Wejście do Magazynu, to wejście numer 1 do budynku. Magazyn mieści się na jego pierwszym piętrze. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z dźwigu przy obecności pracownika. Toaleta jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Punkt recepcyjny wyposażony w pętlę indukcyjną. W  budynku znajduje się wizualna informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń. Do budynku można wejść z psem asystującym. W pobliżu Magazynu Sztuk dostępne oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

dojazd komunikacją miejską

przystanek Hala Kopińska 01 [przystanek położony ok. 140 metrów od wejścia do budynku]

autobus 157 182 187 517 523 

Angoba|Pracownia Ceramiki Ośrodka Kultury Ochoty, ul. Przemyska 18, 02-361 Warszawa

Pracownia znajduje się w piwnicy budynku. Przy schodach znajduje się poręcz. Aby wejść do pracowni należy skorzystać z zamieszczonego przy drzwiach dzwonka. W pracowni umieszczone tabliczki z pismem braille’a.W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

dojazd komunikacją miejską

przystanek Rokosowska 01 [przystanek położony ok 150 metrów od wejścia do budynku]

autobus 157

Document