Zielone OKO – Ośrodek Kultury Ochoty OKO

Zielone OKO jest sezonową przestrzenią Ośrodka Kultury Ochoty, w którym działania nakierowane są na rozwijanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej oraz aktywizację i angażowanie mieszkańców do działań sąsiedzkich, budujących poczucie lokalnej wspólnoty. Jest platformą wiedzy i doświadczeń oraz tworzenia projektów i działań ekologicznych.

🌱 𝙒𝙞𝙯𝙟𝙖
Działalność Zielonego OKO ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców i mieszkanek dzielnicy Ochoty poprzez ofertę kulturalnych wydarzeń w oparciu o zrównoważony rozwój i edukację ekologiczną. Widzimy to jako miejsce dostępne do realizacji pomysłów społeczności lokalnej. Chcemy inspirować ludzi do działań proekologicznych.

🌱 𝙈𝙞𝙨𝙟𝙖
Misją Zielonego OKO jest rozwijanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej, aktywizacja i angażowanie mieszkańców do działań w naturze. Pawilon w założeniu ma być miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń oraz platformą do tworzenia projektów i działań ekologicznych.

Poznaj zespół

Kontakt

Zielone OKO

ul. Grójecka 75
z tyłu budynku Ośrodka Kultury Ochoty

Fanpage na Facebook

tel: 22 822 48 70

e-mail: oko@oko.com.pl

Dostępność architektoniczna

Document