Matki tańczą! „Osoby rodzicielskie w choreografii” – Ośrodek Kultury Ochoty OKO
konferencja

Matki tańczą! „Osoby rodzicielskie w choreografii”

Międzynarodowe Forum Badawcze

Zapraszamy na Międzynarodowe Forum Badawcze Matki tańczą! „Osoby rodzicielskie w choreografii” / We would like to extend a warm invitation to you to attend the international research forum Mothers Dance! „Parental figures in choreography” 

 Kiedy? 13-15 września 2024 roku
 Gdzie? Ośrodek Kultury Ochoty OKO
Codzienna praca opiekuńcza i artystyczna jest często niewidoczna i niedoceniana, zwłaszcza w dziedzinie tańca i choreografii. To forum ma na celu zwiększenie widoczności i zrozumienia wyzwań, z jakimi mierzą się matki i osoby rodzicielskie w tej branży.
Kuratorką forum jest tancerka i choreografka – Renata Piotrowska-Auffret.
Podczas forum będziemy dyskutować, prezentować badania, uczestniczyć w warsztatach i dzielić się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami. To okazja, aby wspólnie poszukiwać rozwiązań sprzyjających godzeniu pracy artystycznej z obowiązkami rodzicielskimi. Wydarzenie ma charakter badawczy, a jego wyniki pomogą kształtować przyszłość sektora artystycznego
 Dołącz do nas, aby wzmocnić głos matek i osób rodzicielskich w choreografii oraz przyczynić się do budowania bardziej wspierającego środowiska pracy.
Razem możemy wpłynąć na pozytywne zmiany w społeczeństwie!
ENG
When? September 13-15, 2024
Where? Ośrodek Kultury Ochoty in Warsaw
The day-to-day work of caregiving and artistry is often invisible and undervalued, especially in the field of dance and choreography. Our forum aims to increase the visibility and understanding of the challenges faced by mothers and parental figures in this industry.
The course of the forum will include discussion, research presentation, workshops and exchange of experiences and best practices. This is an opportunity to work together on finding solutions to facilitate the reconciliation of artistic work with parental responsibilities. The event is research-based, and the results will help shape the future of the art sector
 Join us to empower the voice of mothers and parental figures in choreography and contribute to building a more supportive work environment.
Together we can shape positive change in society!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  • ikona kalendarza
  • 13-15.09

  • ikona kalendarza
  • sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

  • Kontakt:
    tel. 22 822 48 70 e-mail: forum@oko.com.pl
    Info
Document